เรือสำเภาจีนในตู้กระจก

ของขวัญปีใหม่ – สำหรับตกแต่งสำนักงานและเสริมฮวงจุ้ย เรือสำเภาจีนในตู้กระจก ขนาดตู้กระจกกว้าง 21 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร