เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ

รูปปั้นองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย มีโชคลาภวาสนาดี นิยมมอบเป็นของขวัญปีใหม่คนจีน หรือเทศกาลวันตรุษจีน