กล่องอลูมิเนี่ยมทรงกลม รุ่น PK005

กล่องอลูมิเนี่ย